PROTEST europejskich rolników

 

Bruksela
4 czerwca, start 12:00

PROTEST ROLNIKÓW

4 CZERWCA

Nadszedł czas, aby usłyszeć głos rolników!

Protest Rolników: Wymagamy Sprawiedliwości!

Dołącz do nas 4 czerwca, aby bronić przyszłości rolnictwa i naszych praw do uczciwego traktowania. Nasze żądania są jasne i niezbędne dla przetrwania lokalnych gospodarstw rolnych w Europie.

Domagamy się wycofania zapisów związanych z tzw. Nowym Zielonym Ładem. 

Żądamy całkowitej ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

Żądamy ochrony i wsparcia dla europejskiego sektora hodowli i hodowli zwierząt.

Domagamy się całkowitej ochrony prawa do korzystania z własności prywatnej.

Nasze postulaty

Główne żądania Protestu Rolników:

Domagamy się wycofania zapisów związanych z tzw. Nowym Zielonym Ładem. Regulacje Nowego Zielonego Ładu podważają konkurencyjność europejskiego rolnictwa, zwiększając koszty produkcji rolnej w Europie i powodując ograniczenie europejskiej produkcji rolnej, doprowadzając europejskich rolników na skraj bankructwa. Dla wszystkich obywateli UE Nowy Zielony Ład zagraża także bezpieczeństwu żywnościowemu (jeszcze bardziej w obliczu wojny na granicach UE!) i bezpieczeństwu żywności. Ponadto Nowy Zielony Ład prowadzi do wycinki lasów (deszczowych) w związku z przeniesieniem niezbędnej produkcji żywności.

Domagamy się całkowitej ochrony prawa do korzystania z własności prywatnej. Nie zgadzamy się na próby przejmowania kontroli nad naszą ziemią, naszymi plażami i morzem (zwłaszcza dyrektywą UE 123/2006), z której czerpiemy korzyści. Domagamy się suwerenności państw członkowskich.

Żądamy całkowitej ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Stanowczo sprzeciwiamy się wpływowi do Unii Europejskiej produktów rolno-spożywczych z Maroka, Ukrainy i innych krajów spoza Wspólnoty. Jednocześnie sprzeciwiamy się zawieraniu przez UE umów o wolnym handlu, które szkodzą europejskiemu rolnictwu i przetwórstwu rolno-spożywczemu, zwłaszcza porozumieniom z Mercosurem, Indiami itp. Dochodzimy do preferencji wspólnotowych w UE.

Żądamy ochrony i wsparcia dla europejskiego sektora hodowli i hodowli zwierząt. Nie zgadzamy się na ograniczanie żadnego sektora produkcji zwierzęcej, ponieważ jej rozwój jest ważnym elementem stabilności produkcji roślinnej i bezpieczeństwa żywnościowego w Europie. Niezależnie od gatunku zwierząt – zwierząt futerkowych, bydła, świń czy drobiu – w Europie należy utrzymać ich hodowlę.

Tak wyglądały poprzednie protesty